Αρχείο Blog

Εδώ θα βρείτε όλες τις δημοσιεύσεις σε χρονολογική σειρά. Κάντε click στο όνομα για να διαβάσετε την περιγραφή.

Διαγώνισμα
Διαγώνισμα προσωμοίωσης από την συνεργασία 8 blogs Διαβάστε περισσότερα ›

Πεδίο ορισμού - Σύνολο τιμών
Εύρεση πεδίου ορισμού και συνόλου τιμών Διαβάστε περισσότερα ›

Γεωμετρικά σχήματα
Μια διαφορετική παρουσίαση άσκησεων Γεωμετρίας Διαβάστε περισσότερα ›

Εξίσωση ευθείας › Βρείτε την ευθεία
Αναγνωρίστε όσες περισσότερες ευθείες μπορείτε. Διαβάστε περισσότερα ›

Κοπή της πίτας
Εύρεση του βέλτιστου σημείου για την κοπη της πίτας της lisari team Διαβάστε περισσότερα ›

Κρυπτογράφηση › RSA
Πως κωδικοποιούνται τα μηνύματα που στέλνουμε μέσω υπολογιστή και τι ρόλο παίζουν τα Μαθηματικά σε αυτό; Διαβάστε περισσότερα ›

Συνέχεια › Με προϋπόθεση τη συνέχεια
Ενα δενδροδιάγραμμα με βασική προϋπόθεση τη συνέχεια. Διαβάστε περισσότερα ›

Εφαπτομένες › Εξίσωση εφαπτομένης
Ενα δενδροδιάγραμμα στην εύρεση εξίσωσης εφαπτομένης. Διαβάστε περισσότερα ›

Εφαπτομένες › Εξίσωση εφαπτομένης
Παραδείγματα στην εύρεση της εξίσωσης εφαπτομένης. Διαβάστε περισσότερα ›

Χάρτες › Μερκατορική προβολή
Γιατί η εντύπωση που έχουμε για το σχήμα και το μέγεθος των χωρών είναι λάθος; Οι χάρτες από τους οποίους μαθαίναμε στο σχολείο είναι παραπλανητικοί; Διαβάστε περισσότερα ›

Κινηματογράφος › Μαθηματικά στην μεγάλη οθόνη
Σχολιάζουμε ταινίες που ασχολούνται με τα Μαθηματικά και μας κίνησαν το ενδιαφέρον. Διαβάστε περισσότερα ›

Pascal › Τρίγωνο του Pascal (μέρος 2)
Μάθετε τι είναι το τρίγωνο του Pascal και ορισμένες από τις ιδιότητες του. Διαβάστε περισσότερα ›

Pascal › Τρίγωνο του Pascal (μέρος 1)
Μάθετε τι είναι το τρίγωνο του Pascal και ορισμένες από τις ιδιότητες του. Διαβάστε περισσότερα ›

Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων › Κυκλικό διάγραμμα σε D3js
Κατασκευάστε όμορφα κυκλικά διαγράμματα με τη βοήθεια του D3js. Διαβάστε περισσότερα ›

Ο αριθμός e › Εκθετική αύξηση
Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένα μέγεθος αυξάνεται εκθετικά και πως σχετίζεται αυτή η αύξηση με τον αριθμό e. Διαβάστε περισσότερα ›

Geogebra › Εφαρμογές σε geogebra
Εφαρμογές κατασκευασμένες σε geogebra Διαβάστε περισσότερα ›