Αρχείο Blog

Εδώ θα βρείτε όλες τις δημοσιεύσεις σε χρονολογική σειρά. Κάντε click στο όνομα για να διαβάσετε την περιγραφή.

Διαγώνισμα Union2019
Διαγώνισμα προσωμοίωσης από την συνεργασία 10 blogs Διαβάστε περισσότερα ›

Στατιστικά
Στατιστικά του Νομού Άρτας στα Μαθηματικά Ο.Π. 2018 Διαβάστε περισσότερα ›

Διαγώνισμα
Διαγώνισμα προσωμοίωσης από την συνεργασία 8 blogs Διαβάστε περισσότερα ›

Πεδίο ορισμού - Σύνολο τιμών
Εύρεση πεδίου ορισμού και συνόλου τιμών Διαβάστε περισσότερα ›

Γεωμετρικά σχήματα
Μια διαφορετική παρουσίαση άσκησεων Γεωμετρίας Διαβάστε περισσότερα ›

Εξίσωση ευθείας › Βρείτε την ευθεία
Αναγνωρίστε όσες περισσότερες ευθείες μπορείτε. Διαβάστε περισσότερα ›

Κοπή της πίτας
Εύρεση του βέλτιστου σημείου για την κοπη της πίτας της lisari team Διαβάστε περισσότερα ›

Κρυπτογράφηση › RSA
Πως κωδικοποιούνται τα μηνύματα που στέλνουμε μέσω υπολογιστή και τι ρόλο παίζουν τα Μαθηματικά σε αυτό; Διαβάστε περισσότερα ›

Συνέχεια › Με προϋπόθεση τη συνέχεια
Ενα δενδροδιάγραμμα με βασική προϋπόθεση τη συνέχεια. Διαβάστε περισσότερα ›

Εφαπτομένες › Εξίσωση εφαπτομένης
Ενα δενδροδιάγραμμα στην εύρεση εξίσωσης εφαπτομένης. Διαβάστε περισσότερα ›

Εφαπτομένες › Εξίσωση εφαπτομένης
Παραδείγματα στην εύρεση της εξίσωσης εφαπτομένης. Διαβάστε περισσότερα ›

Χάρτες › Μερκατορική προβολή
Γιατί η εντύπωση που έχουμε για το σχήμα και το μέγεθος των χωρών είναι λάθος; Οι χάρτες από τους οποίους μαθαίναμε στο σχολείο είναι παραπλανητικοί; Διαβάστε περισσότερα ›

Κινηματογράφος › Μαθηματικά στην μεγάλη οθόνη
Σχολιάζουμε ταινίες που ασχολούνται με τα Μαθηματικά και μας κίνησαν το ενδιαφέρον. Διαβάστε περισσότερα ›

Pascal › Τρίγωνο του Pascal (μέρος 2)
Μάθετε τι είναι το τρίγωνο του Pascal και ορισμένες από τις ιδιότητες του. Διαβάστε περισσότερα ›

Pascal › Τρίγωνο του Pascal (μέρος 1)
Μάθετε τι είναι το τρίγωνο του Pascal και ορισμένες από τις ιδιότητες του. Διαβάστε περισσότερα ›

Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων › Κυκλικό διάγραμμα σε D3js
Κατασκευάστε όμορφα κυκλικά διαγράμματα με τη βοήθεια του D3js. Διαβάστε περισσότερα ›

Ο αριθμός e › Εκθετική αύξηση
Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένα μέγεθος αυξάνεται εκθετικά και πως σχετίζεται αυτή η αύξηση με τον αριθμό e. Διαβάστε περισσότερα ›

Geogebra › Εφαρμογές σε geogebra
Εφαρμογές κατασκευασμένες σε geogebra Διαβάστε περισσότερα ›