Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων

Κυκλικό διάγραμμα σε D3js

Κατασκευάστε όμορφα κυκλικά διαγράμματα με τη βοήθεια του D3js.

Το D3.js είναι μια βιβλιοθήκη για την Javascript που χρησιμοποιείται κυρίως για την οπτικοποίηση δεδομένων. Δίνει τη δυνατότητα κατασκευής από απλά ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα, δενδροδιαγράμματα μέχρι πολύ πιο σύνθετα διαγραμμάτα για την απεικόνιση μεγάλου σε όγκο δεδομένων. Βέβαια σε αυτά τα διαγράμματα υπάρχει αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή και για το λόγο αυτό κατάλληλα για να τη χρήση σε ιστοσελίδες. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι το εξής.

Το παρακάτω κυκλικό διάγραμμα δείχνει την βαθμολογία των μαθητών των 4 λυκείων της Άρτας στα Μαθηματικά προσανατολισμου το έτος 2017.

Πηγαίνοντας το mouse πάνω από κάθε κομμάτι της πίτας εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίες, συγκεκριμένα εμφανίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να κάνετε click σε κάποιο κομμάτι.

Στη συνέχεια θα δούμε τον κώδικα που δημιουργεί το παρακάτω διάγραμμα αλλά και αν υπάρξει ενδιαφέρον πως μπορείτε να κατασκευάσετε το δικό σας. Να τονίσω ότι δεν είναι απαραίτητες κάποιες γνώσεις προγραμματισμού.