Εφαπτομένες

Εξίσωση εφαπτομένης

Ενα δενδροδιάγραμμα στην εύρεση εξίσωσης εφαπτομένης.

Μετά το δενδροδιάγραμμα που έχει τη συνέχεια ως βασική προϋπόθεση που θα βρείτε εδώ, σειρά έχουν οι εφαπτομένες.

Στο παρακάτω διάγραμμα θα βρείτε τις βασικές περιπτώσεις εύρεσης της εφαπτομένης μιας γραφικής παράστασης, ξεκινώντας από την πιο απλή περίπτωση όπου γνωρίζουμε το σημείο επαφής, μέχρι και τον υπολογισμό κοινής εφαπτομένης σε κοινό και μη κοινό σημείο.

Όπως και στο προηγούμενο διάγραμμα κάνοντας click στους μπλέ κόμβους ανοίγει το επόμενο κλαδί του δένδρου. Με click and drag μπορείτε να το μετακινείτε και με το ροδάκι του mouse να κάνετε zoom in και zoom out.

Στο συγκεκριμένο διάγραμμα όμως αν πατήσετε στο κείμενο του τελευταίου κλάδου (π.χ. Αν η εφαπτομένη είναι παράλληλη στην ευθεία y = αx + β πατήστε στο “αν”) τότε μπορείτε να δείτε και το αντίστοιχο λυμένο παράδειγμα. Αλλιώς πατήστε εδώ για να δείτε τις ασκήσεις.

Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο και αν θέλετε το αρχείο με το διάγραμμα σε μορφή εικόνας ή αρχείου pdf δεν έχετε πάρα απλά να το ζητήσετε.

  • Διόρθωση: Πατήστε εδω αν θέλετε να κατεβάσετε σε μορφή εικόνας το διάγραμμα.